Kapital, kompetens och engagemang som ger resultat

Image 1 Image 2 Image 3 Image 4
Innovum Invest är ett privatkapital-
bolag. Vi erbjuder en unik möjlighet för företag i södra Sverige som söker tillväxt och utveckling.