Din utveckling ska ge resultat

Det unika med Innovum Invest är att vi erbjuder mycket omfattande kompetens, nätverk och helhjärtat engagemang utöver den finansiella investeringen. Bland de drygt 20 delägarna i Innovum Invest finns personer med mångårig erfarenhet som koncernchefer i större börsbolag blandade med klassiska entreprenörer och specialister inom juridik, ekonomi och marknadsföring. Vår samlade affärserfarenhet omfattar bland annat tillverkningsindustrin, tjänstesektorn, handeln och fastighetsbranschen. Tillsammans har vi ett enastående nätverk, tillgång till all nödvändig kompetens och framförallt – ett helhjärtat och solitt engagemang.

Det är i diskussionerna med dig vi gemensamt bedömer vilken slags insats som är lämplig. Vi engagerar oss gärna på lång sikt och gör även tillfälliga operativa insatser. Tack vare kompetensen bland delägarna och i vårt omfattande nätverk finner vi alltid en bra lösning.

Här kan du läsa mer om några specifika situationer vi kan hjälpa dig med. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.

Generationsskiften

Vi söker ägare till familje- eller privatägda bolag där kommande generation inte vill driva verksamheten vidare. Den framtida strategin kan variera. Innovum Invest kan vara en kanal till nya ägare eller till och med en notering.

Management-buy-outs (MBOs)

När större bolag/koncerner önskar avyttra verksamheter som av något skäl inte längre passar in i strukturen, är Innovum Invest en kompetent partner och rådgivare till företagsledare eller bolagsledningar.

Ägarförändring

Ett behov av nya eller fler ägare till bolag kan uppstå av många olika skäl. En diskussion med Innovum Invest kan ge värdefulla uppslag hur du optimerar denna process.

Kompetensförstärkning

Det som gör Innovum Invest speciellt är den erfarenhet och kompetens vi kan bistå med när ett företag behöver förändras och utvecklas. Alla i Innovum Invest har mycket lång erfarenhet av företagsstyrning, utmärkta nätverk och hög kompetens inom flera skilda områden. Genom att belysa företaget utifrån kan vi göra kvalificerade bedömningar av vad företaget behöver för att utvecklas i den önskade riktningen.

Sub page Image