Affärsidé & Vision

Vår affärsidé

I idrottslig anda och med helhjärtat engagemang ställer Innovum Invest kapital, nätverk och kompetens till förfogande för sydsvenska bolag vars mål och vilja är att utveckla sina affärer. Vår insats är av långsiktig natur men kan även vara begränsad i tid eller omfattning. Tack vare vår mångfald i erfarenhet och specialkunskap skapar vi lönsamma strategier för ökad produktivitet.

Vår vision

Innovum Invest stimulerar företag med potential att utvecklas långt över förväntan och med avkastningen av våra insatser stöttar vi även idrott på elitnivå.