Investeringsfilosofi

Som kriterium för våra investeringar har vi  några grundläggande önskemål 0m de företag som söker samarbete med oss. Några av dessa är:

Företaget ska inte verka inom högteknologi, bioteknik eller andra kapitalintensiva och utvecklingsorienterade verksamheter. Lämpliga för vår investeringsprofil kan vara små till medelstora företag verksamma inom handel, tillverkning eller tjänstesektorn.

Företaget ska helst vara etablerat på marknaden.

Innovums säte är i Helsingborg och för att undvika långa resor önskar vi att företaget har sin huvudsakliga verksamhet (huvudkontor, tillverkning etc) i Sydsverige.

Det allra viktigaste är att det inom företaget finns en stark vilja till utveckling och förändring, stöttat av ett starkt eget engagemang.

Om du och ditt företag stämmer in på dessa kriterier är du välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion!