Din utveckling

Din utveckling ska ge resultat

Innovum Invest erbjuder mycket omfattande kompetens, nätverk och helhjärtat engagemang utöver den finansiella investeringen. Bland de drygt 20 delägarna finns personer med mångårig erfarenhet som koncernchefer i större börsbolag blandade med klassiska entreprenörer och specialister inom juridik, ekonomi och marknadsföring. Våra samlade affärserfarenheter omfattar bland annat programvaror, tillverkningsindustrin, tjänstesektorn, handeln och fastighetsbranschen. Tillsammans har vi ett enastående nätverk, tillgång till all nödvändig kompetens och framförallt – ett helhjärtat och solitt engagemang.

Det är i diskussionerna med dig vi gemensamt bedömer vilken slags insats som är lämplig. Vi engagerar oss gärna på lång sikt och gör även tillfälliga operativa insatser. Tack vare kompetensen bland delägarna och i vårt omfattande nätverk finner vi alltid en bra lösning.

Här kan du läsa mer om några specifika situationer vi kan hjälpa dig med. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.

Kompetensförstärkning

Det som gör Innovum Invest speciellt är den erfarenhet och kompetens vi kan bistå med när ett företag behöver förändras och utvecklas. Alla i Innovum Invest har mycket lång erfarenhet av företagsstyrning, utmärkta nätverk och hög kompetens inom flera skilda områden. Genom att belysa företaget utifrån kan vi göra kvalificerade bedömningar av vad företaget behöver för att utvecklas i den önskade riktningen.

Managment-buy-outs (MBOs)

När större bolag/koncerner önskar avyttra verksamheter, som av något skäl inte längre passar in i den strategiska strukturen, är Innovum Invest en kompetent partner till företagsledare eller bolagsledningar.

Bolag som söker en bredare ägarkrets

Ett behov av nya eller fler ägare till bolag kan uppstå av många olika skäl. En diskussion med Innovum Invest kan ge värdefulla uppslag hur du optimerar denna process.

Generationsskiften

Vi söker ägare till familje- eller privatägda bolag där kommande generation inte kommer driva verksamheten vidare. Den framtida strategin kan variera, där Innovum Invest kan vara en kanalisering till ny framtida ägare eller tom en notering.

Om oss

Vi är ett investmentbolag med unik kompetens för tillväxt och utveckling.

Våra innehav

Vi investerar i spännande bolag med potential.