Ett behov av nya eller fler ägare till bolag kan uppstå av många olika skäl. En diskussion med Innovum Invest kan ge värdefulla uppslag hur du optimerar denna process.