Vi söker ägare till familje- eller privatägda bolag där kommande generation inte vill driva verksamheten vidare. Den framtida strategin kan variera. Innovum Invest kan vara en kanal till nya ägare eller till och med en notering.