När större bolag/koncerner önskar avyttra verksamheter som av något skäl inte längre passar in i strukturen, är Innovum Invest en kompetent partner och rådgivare till företagsledare eller bolagsledningar.