Affärsidé & vision

Vår affärsidé

Med helhjärtat engagemang ställer Innovum Invest kapital, nätverk och kompetens till förfogande för sydsvenska bolag vars mål och vilja är att utveckla sina affärer. Vår insats är av långsiktig natur men kan även vara begränsad i tid eller omfattning. Tack vare vår mångfald i erfarenhet och specialkunskaper skapar vi lönsamma strategier för en god utveckling.

Vår vision

Innovum Invest stimulerar företag med potential att utvecklas långt över förväntan.

Din utveckling

Innovum Invest erbjuder mycket omfattande kompetens, nätverk och helhjärtat engagemang utöver den finansiella investeringen.

Våra innehav

Vi investerar i spännande bolag med potential.