Investeringsfilosofi

Innovum söker i huvudsak investeringar i bolag som befinner sig i ett stadie på utvecklingskurvan där investerat kapital bedöms tillräckligt fram till en exit.

Några investeringskriterier är:

  • Innovum ska erhålla inflytande i bolaget, men ska som utgångspunkt undvika att vara majoritetsägare
  • Tillsammans med bolaget utvecklar vi en strategisk plan för varje investering, vilken bl a ska innehålla bedömning av ytterligare kapitalbehov och förutsättningar samt plan för exit
  • Bolagets management ska bedömas ha potential att leda målbolaget fram till exit
  • Management ska äga aktier eller ha annat incitament i bolaget
  • Bolaget ska enligt sin affärsplan kunna generera positivt kassaflöde genom investerat kapital
  • Investeringshorisonten ska som utgångspunkt vara tre till fem år

Innovum ser positivt på att investera tillsammans med andra kapitalstarka investerare.

Om du och ditt företag stämmer in på dessa kriterier är du välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion!

Din utveckling

Innovum Invest erbjuder mycket omfattande kompetens, nätverk och helhjärtat engagemang utöver den finansiella investeringen.

Våra innehav

Vi investerar i spännande bolag med potential.